Cenrādis

1. Grāmatvedības pakalpojumu cenrādis.

 

Piedāvātajos grāmatvedības pakalpojumos ietilpst:

 

 1. Atskaišu, pārskatu un bilanču sagatavošana attiecīgajām institūcijām (Valsts Ieņēmumu Dienests, LR Centrālā statistikas pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, utt.);
 2. Operatīvo pārskatu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma līdz 4 reizēm gadā;
 3. Atalgojuma aprēķināšana darbiniekiem un uzņēmuma valdei;
 4. Valsts budžetā maksājamo nodokļu aprēķināšana;
 5. Avansa norēķinu pārskatu sastādīšana;
 6. Pamatlīdzekļu uzskaite, kartiņu izveidošana;
 7. Debitoru un kreditoru regulāra pārskatu sagatavošana;
 8. Uzņēmuma pārstāvēšana attiecībās ar VID un citām valsts uzraudzības institūcijām;
 9. Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos.

 

Pakalpojumu apmaksa tiek aprēķināta, ņemot vērā vidējo Klienta veikto operāciju skaitu mēnesī, Klienta darbības specifiku, operatīvo pārskatu sastādīšanas biežumu, darbinieku skaitu, pamatlīdzekļu daudzumu, utt. rādītājus:

 

Attaisnojuma dokumentu skaits mēnesī (gab.)Cena euro bez Pievienotās Vērtības nodokļa
Līdz 100 no 145 līdz 165*
no 101 līdz 150 no 166 līdz 220*
no 151 līdz 200 no 221 līdz 285*
no 201 līdz 300 no 286 līdz 360*
no 301 līdz 400 no 361 līdz 450*
401 un vairāk no 451*

 

2. Mazumtirdzniecības veikalu grāmatvedības pakalpojumu cenrādis.

 

 1. Viena struktūrvienība (viens kases aparāts) – 165 EUR;
 2. Katra nākošā struktūvienā  +50 EUR.

 

3. Grāmatvedības pakalpojumu cenrādis, ja slēdz līgumu, rēķinot par katru darbu atsevišķi.

(Šajā gadījumā katru mēnesi rēķina summa atšķirsies).

 

PakapojumsCena euro/gab bez Pievienotās Vērtības nodokļa
Viens grāmatvedības grāmatojums 2.00
PVN deklarācijas sagatvošana un iesniegšana 15.00
PVN deklarācijas precizēšana klienta vainas dēļ 10.00
 par katru darbinieku (darba laika uzskaite, darba algas aprēķins, slimības naudas, atvaļinājuma naudas aprēķins) uzskaiti 5.00
 Darba līguma sastādīšana 10.00
Rīkojums sastādīšana 2.00
Pamatlīdzekļa uzskaite 2.50
Rēķina sagatavošana 2.00
Inventarizācija akta sastādīšana (atkarīgs no akta sarežģītības un apjoma) 5.00 - 50.00
Salīdzināšanas akta sastādīšana un nosūtīšana debitoram/kreditoram 2.00
Operatīvās bilances sastādīšana (atkarībā no bilances lieluma un sarežģītības) 20.00 – 40.00
Gada pārskata sastādīšana un iesniegšana (atkārībā no lieluma un sarežģītības) 100.00 – 400.00
LR Centrālās statistikas pārvaldes atskaites sastādīšana un iesniegšana (atkarībā no lieluma un sarežģītības) 10.00 - 20.00
Komunikācija ar VID (vēstuļu, atbilžu sagatavošana un iesniegšana, VID lēmumu pārsūdzēšana, pārstāvība VID iestādēs un tematiskajās pārbaudēs) 50 EUR/stundā
Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos 40 EUR/stundā

 

___

 

* Gala cena tiek noteikta katram klientam individuāli un tā var atšķirties no tabulā uzrādītās cenas.
* Cenas ir norādīts bez PVN.