14 Nov 2014

Kāda ir minimālā summa, no kādas pašnodarbinātajam ir jāsāk maksāt sociālais nodoklis?

Atbilde:

Obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru gadam pašnodarbinātajam nosaka divpadsmitkārtīgā Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, t.i. 320 EUR x 12 mēneši = 3840 EUR 2014.gadā

Piemēram, katru mēnesi pašnodarbinātai personai ir jāaprēķina peļņa, t.i. ieņēmumi mīnus izdevumi. Ja peļņa sasniedz 320 EUR mēnesī (minimālā alga 2014.gadā), tā tajā mēnesī ir jāmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Tiklīdz peļņa kalendārā gada (janvāris - februāris) sasniedz gada minimālo apmēru, t.i. 3840 EUR (2014.gadā), tā Valsts Sociālās apdrošināšanas iemaksas jāsāk maksāt obligāti katru mēnesi, neatkarīgi vai pašnodarbinātajai personai turpmāk ir vai nav ienākumi.

Sociāli apdrošināmā personas Likmes (%)

Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs) 31,06
Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi) 28,66
Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs 27,52

Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam ir jāiesniedz ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.