Grāmatvedība

Slēdzot līgumu ar grāmatvedības biroju SIA "Laila P", apņemamies veikt grāmatvedības pakalpojumus, t.i. – nodrošināt sabiedrības ieņēmumu un izdevumu iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros pa pārskatu periodiem, saskaņā ar sabiedrības finansu dokumentiem:

 

 • Kases dokumentu uzskaite;
 • Bankas dokumenti uzskaite;
 • Darba algu aprēķināšana un uzskaite;
 • Ienākošo pavadzīmju, izejošo pavadzīmju uzskaite, iegrāmatošana;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite;
 • Savlaicīga PVN deklarāciju un to pielikumu sastādīšana un iesniegšana VID teritoriālajā iestādē;
 • Rīkojumu sastādīšana;
 • Darba līgumu sastādīšana;
 • Grāmatvedības organizācijas metodikas sastādīšana;
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite;
 • Savlaicīga atskaišu iesniegšanas teritoriālajā iestādē
 • Debitoru, kreditoru uzskaite, salīdzināšana;
 • Virsgrāmatas sastādīšana;
 • Operatīvo atskaišu (bilances, p/z aprēķina u.c.) sastādīšana;
 • Gada pārskata savlaicīga sastādīšana un iesniegšana VID teritoriālajā iestādē.

Veiksmīgi sadarbojamies ar Valsts Ieņēmumu dienestu un Valsts darba inspekciju, tāpēc mēs zinām viņu prasības un katra uzņēmuma grāmatvedība tiek kārtota tā, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu pasargāts no soda naudu uzrēķiniem.

Vienmēr esam atvērti uz sarunu, elastīgi izcenojumu jautājumos. Ar mums vienmēr var vienoties par atbilstošu līguma cenu par pakalpojumiem. Savus klientus nepārtraukti konsultējam problēmjautājumos un informējam par izmaiņām nodokļu likumdošanā. Klientiem, kas ir noslēguši līgumus par grāmatvedības pakalpojumiem - visas konsultācijas ir bez papildus maksas un tie saņem dažādus bonusus.